Dấu ấn hoằng pháp tại Mỹ | Chùa Hoằng Pháp

Pháp Thoại Mp3

Pháp âm: Dấu ấn hoằng pháp tại Mỹ

Giảng sư: Thượng tọa Thích Chân Tính

Số lần nghe: 6990 Số lần tải: 341

Pháp âm khác cùng danh mục

Danh mục - Pháp Thoại Mp3Tặng

Thống kê tổng quát

 • Website thành lập ngày:27/12/2006
  Trang Pháp âm ngày: 27/04/2009
 • Tổng số truy cập
    Tin tức : 37,951,244
    pháp âm : 58,693,215
 • Đang truy cập
    Tin tức : 21
    Nghe pháp : 21
 • Số người đang Online: 42

  Dữ liệu cập nhật từ ngày 27/04/2009