Dấu ấn hoằng pháp tại Mỹ | Chùa Hoằng Pháp

Pháp Thoại Mp3

Pháp âm: Dấu ấn hoằng pháp tại Mỹ

Giảng sư: Thượng tọa Thích Chân Tính

Số lần nghe: 6597 Số lần tải: 276

Pháp âm khác cùng danh mục

Danh mục - Pháp Thoại Mp3Tặng

Thống kê tổng quát

 • Website thành lập ngày:27/12/2006
  Trang Pháp âm ngày: 27/04/2009
 • Tổng số truy cập
    Tin tức : 36,561,117
    pháp âm : 57,722,951
 • Đang truy cập
    Tin tức : 17
    Nghe pháp : 14
 • Số người đang Online: 31

  Dữ liệu cập nhật từ ngày 27/04/2009