Củng cố niềm tin | Chùa Hoằng Pháp

Khóa 82

Pháp âm: Củng cố niềm tin

Giảng sư: Thích Quang Thạnh

Số lần nghe: 12652 Số lần tải: 435

Pháp âm khác cùng danh mục

Danh mục - Khóa 82Tặng

Thống kê tổng quát

 • Website thành lập ngày:27/12/2006
  Trang Pháp âm ngày: 27/04/2009
 • Tổng số truy cập
    Tin tức : 36,561,180
    pháp âm : 57,722,992
 • Đang truy cập
    Tin tức : 17
    Nghe pháp : 21
 • Số người đang Online: 38

  Dữ liệu cập nhật từ ngày 27/04/2009