Con nhà người ta - KTMH 2016 | Chùa Hoằng Pháp

Khóa Tu Mùa Hè 2016

Pháp âm: Con nhà người ta - KTMH 2016

Giảng sư: Thích Tâm Tiến

Số lần nghe: 9288 Số lần tải: 878

Pháp âm khác cùng danh mục

Thống kê tổng quát

 • Website thành lập ngày:27/12/2006
  Trang Pháp âm ngày: 27/04/2009
 • Tổng số truy cập
    Tin tức : 37,976,343
    pháp âm : 58,704,461
 • Đang truy cập
    Tin tức : 32
    Nghe pháp : 37
 • Số người đang Online: 69

  Dữ liệu cập nhật từ ngày 27/04/2009