Chuyển Hóa Nghiệp "Bà Tám" | Chùa Hoằng Pháp

Khóa 84

Pháp âm: Chuyển Hóa Nghiệp "Bà Tám"

Giảng sư: Thích Tâm An

Số lần nghe: 7261 Số lần tải: 496

Pháp âm khác cùng danh mục

Danh mục - Khóa 84Tặng