Chuyển hóa nghiệp "Bà Tám" | Chùa Hoằng Pháp

Khóa 84

Pháp âm: Chuyển hóa nghiệp "Bà Tám"

Giảng sư: Thích Tâm An

Số lần nghe: 7845 Số lần tải: 573

Pháp âm khác cùng danh mục

Danh mục - Khóa 84Tặng

Thống kê tổng quát

 • Website thành lập ngày:27/12/2006
  Trang Pháp âm ngày: 27/04/2009
 • Tổng số truy cập
    Tin tức : 37,976,362
    pháp âm : 58,704,485
 • Đang truy cập
    Tin tức : 23
    Nghe pháp : 26
 • Số người đang Online: 49

  Dữ liệu cập nhật từ ngày 27/04/2009