Chuyển hóa nghiệp "Bà Tám" | Chùa Hoằng Pháp

Khóa 84

Pháp âm: Chuyển hóa nghiệp "Bà Tám"

Giảng sư: Thích Tâm An

Số lần nghe: 7485 Số lần tải: 513

Pháp âm khác cùng danh mục

Danh mục - Khóa 84Tặng