Chùa là trường học Phật pháp | Chùa Hoằng Pháp

Pháp Thoại Mp3

Pháp âm: Chùa là trường học Phật pháp

Giảng sư: Thượng tọa Thích Chân Tính

Số lần nghe: 8175 Số lần tải: 747

Pháp âm khác cùng danh mục

Danh mục - Pháp Thoại Mp3Tặng