Chùa là trường học Phật pháp | Chùa Hoằng Pháp

Pháp Thoại Mp3

Pháp âm: Chùa là trường học Phật pháp

Giảng sư: Thượng tọa Thích Chân Tính

Số lần nghe: 7624 Số lần tải: 606

Pháp âm khác cùng danh mục

Danh mục - Pháp Thoại Mp3Tặng

Thống kê tổng quát

 • Website thành lập ngày:27/12/2006
  Trang Pháp âm ngày: 27/04/2009
 • Tổng số truy cập
    Tin tức : 36,552,067
    pháp âm : 57,717,236
 • Đang truy cập
    Tin tức : 28
    Nghe pháp : 37
 • Số người đang Online: 65

  Dữ liệu cập nhật từ ngày 27/04/2009