Cho trọn chữ người | Chùa Hoằng Pháp

Khóa 82

Pháp âm: Cho trọn chữ người

Giảng sư: Thượng tọa Thích Trí Chơn

Số lần nghe: 18112 Số lần tải: 953

Pháp âm khác cùng danh mục

Danh mục - Khóa 82Tặng

Thống kê tổng quát

 • Website thành lập ngày:27/12/2006
  Trang Pháp âm ngày: 27/04/2009
 • Tổng số truy cập
    Tin tức : 37,978,556
    pháp âm : 58,705,967
 • Đang truy cập
    Tin tức : 27
    Nghe pháp : 33
 • Số người đang Online: 60

  Dữ liệu cập nhật từ ngày 27/04/2009