Cho trọn chữ người | Chùa Hoằng Pháp

Khóa 82

Pháp âm: Cho trọn chữ người

Giảng sư: Thượng tọa Thích Trí Chơn

Số lần nghe: 18021 Số lần tải: 933

Pháp âm khác cùng danh mục

Danh mục - Khóa 82Tặng