Cái gì là của ta? | Chùa Hoằng Pháp

Pháp Thoại Mp3

Pháp âm: Cái gì là của ta?

Giảng sư: Thượng tọa Thích Chân Tính

Số lần nghe: 8863 Số lần tải: 863

Pháp âm khác cùng danh mục

Danh mục - Pháp Thoại Mp3Tặng

Thống kê tổng quát

 • Website thành lập ngày:27/12/2006
  Trang Pháp âm ngày: 27/04/2009
 • Tổng số truy cập
    Tin tức : 36,573,375
    pháp âm : 57,729,616
 • Đang truy cập
    Tin tức : 36
    Nghe pháp : 50
 • Số người đang Online: 86

  Dữ liệu cập nhật từ ngày 27/04/2009