Buồn | Chùa Hoằng Pháp

Khóa 83

Pháp âm: Buồn

Giảng sư: Thích Tâm Đại

Số lần nghe: 18007 Số lần tải: 751

Pháp âm khác cùng danh mục

Danh mục - Khóa 83Tặng

Thống kê tổng quát

 • Website thành lập ngày:27/12/2006
  Trang Pháp âm ngày: 27/04/2009
 • Tổng số truy cập
    Tin tức : 37,951,190
    pháp âm : 58,693,141
 • Đang truy cập
    Tin tức : 23
    Nghe pháp : 27
 • Số người đang Online: 50

  Dữ liệu cập nhật từ ngày 27/04/2009