Buồn | Chùa Hoằng Pháp

Khóa 83

Pháp âm: Buồn

Giảng sư: Thích Tâm Đại

Số lần nghe: 17761 Số lần tải: 700

Pháp âm khác cùng danh mục

Danh mục - Khóa 83Tặng

Thống kê tổng quát

 • Website thành lập ngày:27/12/2006
  Trang Pháp âm ngày: 27/04/2009
 • Tổng số truy cập
    Tin tức : 36,561,150
    pháp âm : 57,722,975
 • Đang truy cập
    Tin tức : 21
    Nghe pháp : 23
 • Số người đang Online: 44

  Dữ liệu cập nhật từ ngày 27/04/2009