Bất tăng bất giảm | Chùa Hoằng Pháp

Pháp Thoại Mp3

Pháp âm: Bất tăng bất giảm

Giảng sư: Thượng tọa Thích Chân Tính

Số lần nghe: 19911 Số lần tải: 1236

Pháp âm khác cùng danh mục

Danh mục - Pháp Thoại Mp3Tặng