Bất tăng bất giảm | Chùa Hoằng Pháp

Pháp Thoại Mp3

Pháp âm: Bất tăng bất giảm

Giảng sư: Thượng tọa Thích Chân Tính

Số lần nghe: 20023 Số lần tải: 1256

Pháp âm khác cùng danh mục

Danh mục - Pháp Thoại Mp3Tặng

Thống kê tổng quát

 • Website thành lập ngày:27/12/2006
  Trang Pháp âm ngày: 27/04/2009
 • Tổng số truy cập
    Tin tức : 37,976,352
    pháp âm : 58,704,475
 • Đang truy cập
    Tin tức : 29
    Nghe pháp : 35
 • Số người đang Online: 64

  Dữ liệu cập nhật từ ngày 27/04/2009