Ba chướng ngại trên lối về Tịnh Độ phần 3 | Chùa Hoằng Pháp

Khóa 84

Pháp âm: Ba chướng ngại trên lối về Tịnh Độ phần 3

Giảng sư: Thượng tọa Thích Quảng Thiện

Số lần nghe: 12155 Số lần tải: 369

Pháp âm khác cùng danh mục

Danh mục - Khóa 84Tặng