Ba chướng ngại trên lối về Tịnh Độ (phần 2) | Chùa Hoằng Pháp

Khóa 83

Pháp âm: Ba chướng ngại trên lối về Tịnh Độ (phần 2)

Giảng sư: Thượng tọa Thích Quảng Thiện

Số lần nghe: 15481 Số lần tải: 504

Pháp âm khác cùng danh mục

Danh mục - Khóa 83Tặng

Thống kê tổng quát

 • Website thành lập ngày:27/12/2006
  Trang Pháp âm ngày: 27/04/2009
 • Tổng số truy cập
    Tin tức : 37,951,241
    pháp âm : 58,693,211
 • Đang truy cập
    Tin tức : 20
    Nghe pháp : 21
 • Số người đang Online: 41

  Dữ liệu cập nhật từ ngày 27/04/2009