Ba chướng ngại trên lối về Tịnh Độ (phần 2) | Chùa Hoằng Pháp

Khóa 83

Pháp âm: Ba chướng ngại trên lối về Tịnh Độ (phần 2)

Giảng sư: Thượng tọa Thích Quảng Thiện

Số lần nghe: 15366 Số lần tải: 473

Pháp âm khác cùng danh mục

Danh mục - Khóa 83Tặng