Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 58 | Chùa Hoằng Pháp

Ánh Sáng Phật Pháp

Pháp âm: Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 58

Giảng sư: Thích Đạo Quang

Số lần nghe: 3322 Số lần tải: 204

Pháp âm khác cùng danh mục

Danh mục - Ánh Sáng Phật Pháp Tặng

Thống kê tổng quát

 • Website thành lập ngày:27/12/2006
  Trang Pháp âm ngày: 27/04/2009
 • Tổng số truy cập
    Tin tức : 36,573,204
    pháp âm : 57,729,520
 • Đang truy cập
    Tin tức : 47
    Nghe pháp : 65
 • Số người đang Online: 112

  Dữ liệu cập nhật từ ngày 27/04/2009