Ánh sáng Phật pháp kỳ 57 | Chùa Hoằng Pháp

Pháp Thoại Mp3

Pháp âm: Ánh sáng Phật pháp kỳ 57

Giảng sư: Thích Pháp Đăng

Số lần nghe: 4391 Số lần tải: 427

Pháp âm khác cùng danh mục

Danh mục - Pháp Thoại Mp3Tặng

Thống kê tổng quát

 • Website thành lập ngày:27/12/2006
  Trang Pháp âm ngày: 27/04/2009
 • Tổng số truy cập
    Tin tức : 36,573,256
    pháp âm : 57,729,547
 • Đang truy cập
    Tin tức : 39
    Nghe pháp : 54
 • Số người đang Online: 93

  Dữ liệu cập nhật từ ngày 27/04/2009