Ánh sáng Phật pháp kỳ 56 | Chùa Hoằng Pháp

Ánh Sáng Phật Pháp

Pháp âm: Ánh sáng Phật pháp kỳ 56

Giảng sư: Thích Đạo Quang

Số lần nghe: 7526 Số lần tải: 501

Pháp âm khác cùng danh mục

Danh mục - Ánh Sáng Phật Pháp Tặng

Thống kê tổng quát

 • Website thành lập ngày:27/12/2006
  Trang Pháp âm ngày: 27/04/2009
 • Tổng số truy cập
    Tin tức : 36,561,175
    pháp âm : 57,722,987
 • Đang truy cập
    Tin tức : 18
    Nghe pháp : 22
 • Số người đang Online: 40

  Dữ liệu cập nhật từ ngày 27/04/2009