Phước duyên gặp thầy | Chùa Hoằng Pháp


Phước duyên gặp thầy

Danh mục - Phước duyên gặp thầyTặng

Thống kê tổng quát

 • Website thành lập ngày:27/12/2006
  Trang Pháp âm ngày: 27/04/2009
 • Tổng số truy cập
    Tin tức : 37,976,252
    pháp âm : 58,704,398
 • Đang truy cập
    Tin tức : 28
    Nghe pháp : 43
 • Số người đang Online: 71

  Dữ liệu cập nhật từ ngày 27/04/2009