Thống kê tổng quát

 • Website thành lập ngày:27/12/2006
  Trang Pháp âm ngày: 27/04/2009
 • Tổng số truy cập
    Tin tức : 15,176,377
    pháp âm : 7,474,639
 • Đang truy cập
    Tin tức : 66
    Nghe pháp : 31
 • Số người đang Online: 97

  Dữ liệu cập nhật từ ngày 27/04/2009