Thống kê tổng quát

 • Website thành lập ngày:27/12/2006
  Trang Pháp âm ngày: 27/04/2009
 • Tổng số truy cập
    Tin tức : 15,278,421
    pháp âm : 7,576,675
 • Đang truy cập
    Tin tức : 67
    Nghe pháp : 25
 • Số người đang Online: 92

  Dữ liệu cập nhật từ ngày 27/04/2009