Pháp Thoại Video

Tâm sự đầu năm
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính
Chủ nhân của nghiệp
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính
Học và tu
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính
Tiếng chuông cảnh giác
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính
Tìm chốn tu thân
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính
Tiến trình An Cư - Tự Tứ - Vu Lan
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính
Người chăn bò
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính
Tu như trồng cây
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính
Mục đích đến chùa
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính
Mắt thương nhìn đời
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính
Sắc hoa miền Bắc
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính
Cảm ơn vô thường
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính