Pháp Thoại Video | Chùa Hoằng Pháp


Pháp Thoại Video

Danh mục - Pháp Thoại VideoTặng

Thống kê tổng quát

 • Website thành lập ngày:27/12/2006
  Trang Pháp âm ngày: 27/04/2009
 • Tổng số truy cập
    Tin tức : 36,552,154
    pháp âm : 57,717,305
 • Đang truy cập
    Tin tức : 22
    Nghe pháp : 35
 • Số người đang Online: 57

  Dữ liệu cập nhật từ ngày 27/04/2009