Pháp Thoại Mp3 | Chùa Hoằng Pháp


Pháp Thoại Mp3

Danh mục - Pháp Thoại Mp3Tặng

Thống kê tổng quát

 • Website thành lập ngày:27/12/2006
  Trang Pháp âm ngày: 27/04/2009
 • Tổng số truy cập
    Tin tức : 36,573,200
    pháp âm : 57,729,517
 • Đang truy cập
    Tin tức : 48
    Nghe pháp : 65
 • Số người đang Online: 113

  Dữ liệu cập nhật từ ngày 27/04/2009