Pháp Thoại Mp3

Bài 37: Mồ Côi Tội Lắm Ai Ơi
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính
Bài 36: Thương Em Phải Đi Cách Ly
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính
Bài 35: Thương Quá Sài Gòn - TT. Thích Chân Tính
Thích Chân Tính
Bài 34: Hãy Ở Yên Tại Nhà? - TT. Thích Chân Tính
Thích Chân Tính
Bài 33: Gian Nan Đường Về Tránh Dịch
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính
Bài 32: Tình Người Trong Đại Dịch
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính
Bài 31: Tiền Mất, Mạng Tiêu Vì Sắc Đẹp
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính
Tiêm Vaccine Covid-19, Lợi Hay Hại? - TT. Thích Chân Tính
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính
Bài 29: Phong Tỏa Khu Vực Chùa Hoằng Pháp
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính
Bài 28: Lựa Lời Mà Nói Cho Vừa.
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính
Bài 27: Ma Quỷ Là Ai?
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính
Bài 26: Lòng Khoan Dung
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính