Nhất Hưu Hòa Thượng | Chùa Hoằng Pháp


Nhất Hưu Hòa Thượng

Danh mục - Nhất Hưu Hòa ThượngTặng

Thống kê tổng quát

 • Website thành lập ngày:27/12/2006
  Trang Pháp âm ngày: 27/04/2009
 • Tổng số truy cập
    Tin tức : 36,561,222
    pháp âm : 57,723,034
 • Đang truy cập
    Tin tức : 18
    Nghe pháp : 20
 • Số người đang Online: 38

  Dữ liệu cập nhật từ ngày 27/04/2009