Nhất Hưu Hòa Thượng | Chùa Hoằng Pháp


Nhất Hưu Hòa Thượng

Danh mục - Nhất Hưu Hòa ThượngTặng

Thống kê tổng quát

 • Website thành lập ngày:27/12/2006
  Trang Pháp âm ngày: 27/04/2009
 • Tổng số truy cập
    Tin tức : 37,951,250
    pháp âm : 58,693,223
 • Đang truy cập
    Tin tức : 20
    Nghe pháp : 22
 • Số người đang Online: 42

  Dữ liệu cập nhật từ ngày 27/04/2009