Nắng Hạ | Chùa Hoằng Pháp


Nắng Hạ

Danh mục - Nắng HạTặng

Thống kê tổng quát

 • Website thành lập ngày:27/12/2006
  Trang Pháp âm ngày: 27/04/2009
 • Tổng số truy cập
    Tin tức : 37,951,189
    pháp âm : 58,693,139
 • Đang truy cập
    Tin tức : 23
    Nghe pháp : 28
 • Số người đang Online: 51

  Dữ liệu cập nhật từ ngày 27/04/2009