Mừng Phật Đản | Chùa Hoằng Pháp


Mừng Phật Đản

Danh mục - Mừng Phật ĐảnTặng

Thống kê tổng quát

 • Website thành lập ngày:27/12/2006
  Trang Pháp âm ngày: 27/04/2009
 • Tổng số truy cập
    Tin tức : 37,951,155
    pháp âm : 58,693,104
 • Đang truy cập
    Tin tức : 20
    Nghe pháp : 17
 • Số người đang Online: 37

  Dữ liệu cập nhật từ ngày 27/04/2009