Mùa Sen Tháng Tư | Chùa Hoằng Pháp


Mùa Sen Tháng Tư

Danh mục - Mùa Sen Tháng TưTặng

Thống kê tổng quát

 • Website thành lập ngày:27/12/2006
  Trang Pháp âm ngày: 27/04/2009
 • Tổng số truy cập
    Tin tức : 36,572,059
    pháp âm : 57,729,009
 • Đang truy cập
    Tin tức : 45
    Nghe pháp : 60
 • Số người đang Online: 105

  Dữ liệu cập nhật từ ngày 27/04/2009