Một Ngày Qua | Chùa Hoằng Pháp


Một Ngày Qua

Danh mục - Một Ngày QuaTặng

Thống kê tổng quát

 • Website thành lập ngày:27/12/2006
  Trang Pháp âm ngày: 27/04/2009
 • Tổng số truy cập
    Tin tức : 36,573,261
    pháp âm : 57,729,551
 • Đang truy cập
    Tin tức : 43
    Nghe pháp : 59
 • Số người đang Online: 102

  Dữ liệu cập nhật từ ngày 27/04/2009