Lễ Sám Hối

Lòng ích kỷ
Giảng sư Thích Tâm Đại
Phát tâm Từ bi
Giảng sư Thích Tâm Đại
Khuyên người bỏ rượu bia
Giảng sư Thích Tâm Đại
Tất niên nhắc nhở
Giảng sư Thích Minh Thành
Thiện và Ác
Giảng sư Thích Tâm Nguyên
Chữ Nhẫn Trong Đường Tu
Giảng sư Thích Tâm Điền
Biến không thể thành có thể
Giảng sư Thích Tâm Nguyên
Lòng ganh tị
Giảng sư Thích Tâm Nguyên
Pháp Tu Căn Bản
Giảng sư Thích Tâm Điền
Lập Nguyện
Giảng sư Hòa thượng Thích Thiện Huệ
Mẹ Chồng Nàng Dâu
Giảng sư Thích Đạo Quang
Làm thế nào để tự tại vãng sinh
Giảng sư Hòa thượng Thích Trí Đức