Lễ Sám Hối

Nhìn lại và làm mới
Giảng sư Thích Tâm Hạnh
Nhìn lại và làm mới
Giảng sư Thích Tâm Hạnh
Thương người khó thương
Giảng sư Thích Tâm Lực
Thương người khó thương
Giảng sư Thích Tâm Lực
Đi tìm hạnh phúc
Giảng sư Thích Tâm Luân
Đi tìm hạnh phúc
Giảng sư Thích Tâm Luân
Buông tay nỗi buồn
Giảng sư Thích Tâm Chánh
Buông tay nỗi buồn
Giảng sư Thích Tâm Chánh
Gia tài của Phật
Giảng sư Thích Tâm Độ
Gia tài của Phật
Giảng sư Thích Tâm Độ
Khen chê muôn thuở cuộc đời
Giảng sư Thượng tọa Thích Quảng Thiện
Lòng ích kỷ
Giảng sư Thích Tâm Đại