Lễ Sám Hối | Chùa Hoằng Pháp


Lễ Sám Hối

Danh mục - Lễ Sám HốiTặng

Thống kê tổng quát

 • Website thành lập ngày:27/12/2006
  Trang Pháp âm ngày: 27/04/2009
 • Tổng số truy cập
    Tin tức : 37,978,455
    pháp âm : 58,705,832
 • Đang truy cập
    Tin tức : 26
    Nghe pháp : 38
 • Số người đang Online: 64

  Dữ liệu cập nhật từ ngày 27/04/2009