Kinh Tụng Audio | Chùa Hoằng Pháp


Kinh Tụng Audio

Danh mục - Kinh Tụng AudioTặng

Thống kê tổng quát

 • Website thành lập ngày:27/12/2006
  Trang Pháp âm ngày: 27/04/2009
 • Tổng số truy cập
    Tin tức : 37,951,262
    pháp âm : 58,693,225
 • Đang truy cập
    Tin tức : 22
    Nghe pháp : 22
 • Số người đang Online: 44

  Dữ liệu cập nhật từ ngày 27/04/2009