Kinh Tụng Audio | Chùa Hoằng Pháp


Kinh Tụng Audio

Danh mục - Kinh Tụng AudioTặng

Thống kê tổng quát

 • Website thành lập ngày:27/12/2006
  Trang Pháp âm ngày: 27/04/2009
 • Tổng số truy cập
    Tin tức : 36,561,149
    pháp âm : 57,722,971
 • Đang truy cập
    Tin tức : 20
    Nghe pháp : 23
 • Số người đang Online: 43

  Dữ liệu cập nhật từ ngày 27/04/2009