Kinh Tụng | Chùa Hoằng Pháp

Kinh Tụng

Thống kê tổng quát

 • Website thành lập ngày:27/12/2006
  Trang Pháp âm ngày: 27/04/2009
 • Tổng số truy cập
    Tin tức : 37,978,544
    pháp âm : 58,705,942
 • Đang truy cập
    Tin tức : 30
    Nghe pháp : 41
 • Số người đang Online: 71

  Dữ liệu cập nhật từ ngày 27/04/2009