Khóa Tu Mùa Hè 2015 | Chùa Hoằng Pháp


Khóa Tu Mùa Hè 2015

Danh mục - Khóa Tu Mùa Hè 2015Tặng

Thống kê tổng quát

 • Website thành lập ngày:27/12/2006
  Trang Pháp âm ngày: 27/04/2009
 • Tổng số truy cập
    Tin tức : 36,572,176
    pháp âm : 57,729,083
 • Đang truy cập
    Tin tức : 34
    Nghe pháp : 38
 • Số người đang Online: 72

  Dữ liệu cập nhật từ ngày 27/04/2009