Khóa Tu Mùa Hè 2014 | Chùa Hoằng Pháp


Khóa Tu Mùa Hè 2014

Danh mục - Khóa Tu Mùa Hè 2014Tặng

Thống kê tổng quát

 • Website thành lập ngày:27/12/2006
  Trang Pháp âm ngày: 27/04/2009
 • Tổng số truy cập
    Tin tức : 37,976,236
    pháp âm : 58,704,376
 • Đang truy cập
    Tin tức : 30
    Nghe pháp : 49
 • Số người đang Online: 79

  Dữ liệu cập nhật từ ngày 27/04/2009