Khóa Tu Mùa Hè 2013 | Chùa Hoằng Pháp


Khóa Tu Mùa Hè 2013

Danh mục - Khóa Tu Mùa Hè 2013Tặng

Thống kê tổng quát

 • Website thành lập ngày:27/12/2006
  Trang Pháp âm ngày: 27/04/2009
 • Tổng số truy cập
    Tin tức : 36,552,085
    pháp âm : 57,717,251
 • Đang truy cập
    Tin tức : 25
    Nghe pháp : 40
 • Số người đang Online: 65

  Dữ liệu cập nhật từ ngày 27/04/2009