Khóa Tu Mùa Hè 2011 | Chùa Hoằng Pháp


Khóa Tu Mùa Hè 2011

Danh mục - Khóa Tu Mùa Hè 2011Tặng

Thống kê tổng quát

 • Website thành lập ngày:27/12/2006
  Trang Pháp âm ngày: 27/04/2009
 • Tổng số truy cập
    Tin tức : 36,572,154
    pháp âm : 57,729,074
 • Đang truy cập
    Tin tức : 36
    Nghe pháp : 48
 • Số người đang Online: 84

  Dữ liệu cập nhật từ ngày 27/04/2009