Khóa Tu Mùa Hè 2009 | Chùa Hoằng Pháp


Khóa Tu Mùa Hè 2009

Danh mục - Khóa Tu Mùa Hè 2009Tặng

Thống kê tổng quát

 • Website thành lập ngày:27/12/2006
  Trang Pháp âm ngày: 27/04/2009
 • Tổng số truy cập
    Tin tức : 36,552,192
    pháp âm : 57,717,319
 • Đang truy cập
    Tin tức : 23
    Nghe pháp : 30
 • Số người đang Online: 53

  Dữ liệu cập nhật từ ngày 27/04/2009