Khóa Tu Mùa Hè 2007 | Chùa Hoằng Pháp


Khóa Tu Mùa Hè 2007

Danh mục - Khóa Tu Mùa Hè 2007Tặng

Thống kê tổng quát

 • Website thành lập ngày:27/12/2006
  Trang Pháp âm ngày: 27/04/2009
 • Tổng số truy cập
    Tin tức : 36,572,181
    pháp âm : 57,729,090
 • Đang truy cập
    Tin tức : 32
    Nghe pháp : 37
 • Số người đang Online: 69

  Dữ liệu cập nhật từ ngày 27/04/2009