Khóa Tu Mùa Hè 2006 | Chùa Hoằng Pháp


Khóa Tu Mùa Hè 2006

Danh mục - Khóa Tu Mùa Hè 2006Tặng

Thống kê tổng quát

 • Website thành lập ngày:27/12/2006
  Trang Pháp âm ngày: 27/04/2009
 • Tổng số truy cập
    Tin tức : 36,573,379
    pháp âm : 57,729,619
 • Đang truy cập
    Tin tức : 39
    Nghe pháp : 52
 • Số người đang Online: 91

  Dữ liệu cập nhật từ ngày 27/04/2009