Khóa 85 | Chùa Hoằng Pháp


Khóa 85

Danh mục - Khóa 85Tặng

Thống kê tổng quát

 • Website thành lập ngày:27/12/2006
  Trang Pháp âm ngày: 27/04/2009
 • Tổng số truy cập
    Tin tức : 36,561,217
    pháp âm : 57,723,023
 • Đang truy cập
    Tin tức : 18
    Nghe pháp : 17
 • Số người đang Online: 35

  Dữ liệu cập nhật từ ngày 27/04/2009