Khóa 85 | Chùa Hoằng Pháp


Khóa 85

Danh mục - Khóa 85Tặng

Thống kê tổng quát

 • Website thành lập ngày:27/12/2006
  Trang Pháp âm ngày: 27/04/2009
 • Tổng số truy cập
    Tin tức : 37,951,208
    pháp âm : 58,693,167
 • Đang truy cập
    Tin tức : 19
    Nghe pháp : 21
 • Số người đang Online: 40

  Dữ liệu cập nhật từ ngày 27/04/2009