Khóa 83 | Chùa Hoằng Pháp


Khóa 83

Danh mục - Khóa 83Tặng

Thống kê tổng quát

 • Website thành lập ngày:27/12/2006
  Trang Pháp âm ngày: 27/04/2009
 • Tổng số truy cập
    Tin tức : 36,552,128
    pháp âm : 57,717,288
 • Đang truy cập
    Tin tức : 23
    Nghe pháp : 37
 • Số người đang Online: 60

  Dữ liệu cập nhật từ ngày 27/04/2009