Khóa 82 | Chùa Hoằng Pháp


Khóa 82

Danh mục - Khóa 82Tặng

Thống kê tổng quát

 • Website thành lập ngày:27/12/2006
  Trang Pháp âm ngày: 27/04/2009
 • Tổng số truy cập
    Tin tức : 37,976,240
    pháp âm : 58,704,379
 • Đang truy cập
    Tin tức : 29
    Nghe pháp : 46
 • Số người đang Online: 75

  Dữ liệu cập nhật từ ngày 27/04/2009