Khoá 79 | Chùa Hoằng Pháp


Khoá 79

Danh mục - Khoá 79Tặng

Thống kê tổng quát

 • Website thành lập ngày:27/12/2006
  Trang Pháp âm ngày: 27/04/2009
 • Tổng số truy cập
    Tin tức : 37,976,226
    pháp âm : 58,704,373
 • Đang truy cập
    Tin tức : 29
    Nghe pháp : 50
 • Số người đang Online: 79

  Dữ liệu cập nhật từ ngày 27/04/2009