Khóa 78 | Chùa Hoằng Pháp


Khóa 78

Danh mục - Khóa 78Tặng

Thống kê tổng quát

 • Website thành lập ngày:27/12/2006
  Trang Pháp âm ngày: 27/04/2009
 • Tổng số truy cập
    Tin tức : 36,552,150
    pháp âm : 57,717,302
 • Đang truy cập
    Tin tức : 25
    Nghe pháp : 38
 • Số người đang Online: 63

  Dữ liệu cập nhật từ ngày 27/04/2009