Khóa 76 | Chùa Hoằng Pháp


Khóa 76

Danh mục - Khóa 76Tặng

Thống kê tổng quát

 • Website thành lập ngày:27/12/2006
  Trang Pháp âm ngày: 27/04/2009
 • Tổng số truy cập
    Tin tức : 36,573,364
    pháp âm : 57,729,613
 • Đang truy cập
    Tin tức : 38
    Nghe pháp : 53
 • Số người đang Online: 91

  Dữ liệu cập nhật từ ngày 27/04/2009