Khóa 75 | Chùa Hoằng Pháp


Khóa 75

Danh mục - Khóa 75Tặng

Thống kê tổng quát

 • Website thành lập ngày:27/12/2006
  Trang Pháp âm ngày: 27/04/2009
 • Tổng số truy cập
    Tin tức : 36,572,122
    pháp âm : 57,729,058
 • Đang truy cập
    Tin tức : 35
    Nghe pháp : 53
 • Số người đang Online: 88

  Dữ liệu cập nhật từ ngày 27/04/2009