Khóa 73 | Chùa Hoằng Pháp


Khóa 73

Danh mục - Khóa 73Tặng

Thống kê tổng quát

 • Website thành lập ngày:27/12/2006
  Trang Pháp âm ngày: 27/04/2009
 • Tổng số truy cập
    Tin tức : 36,552,127
    pháp âm : 57,717,287
 • Đang truy cập
    Tin tức : 22
    Nghe pháp : 37
 • Số người đang Online: 59

  Dữ liệu cập nhật từ ngày 27/04/2009