Khóa 68 | Chùa Hoằng Pháp


Khóa 68

Danh mục - Khóa 68Tặng

Thống kê tổng quát

 • Website thành lập ngày:27/12/2006
  Trang Pháp âm ngày: 27/04/2009
 • Tổng số truy cập
    Tin tức : 36,573,317
    pháp âm : 57,729,590
 • Đang truy cập
    Tin tức : 34
    Nghe pháp : 44
 • Số người đang Online: 78

  Dữ liệu cập nhật từ ngày 27/04/2009