Khóa 66 | Chùa Hoằng Pháp


Khóa 66

Danh mục - Khóa 66Tặng

Thống kê tổng quát

 • Website thành lập ngày:27/12/2006
  Trang Pháp âm ngày: 27/04/2009
 • Tổng số truy cập
    Tin tức : 37,976,374
    pháp âm : 58,704,495
 • Đang truy cập
    Tin tức : 26
    Nghe pháp : 30
 • Số người đang Online: 56

  Dữ liệu cập nhật từ ngày 27/04/2009