Khóa 65 | Chùa Hoằng Pháp


Khóa 65

Danh mục - Khóa 65Tặng

Thống kê tổng quát

 • Website thành lập ngày:27/12/2006
  Trang Pháp âm ngày: 27/04/2009
 • Tổng số truy cập
    Tin tức : 37,978,501
    pháp âm : 58,705,874
 • Đang truy cập
    Tin tức : 24
    Nghe pháp : 33
 • Số người đang Online: 57

  Dữ liệu cập nhật từ ngày 27/04/2009