Khóa 59 | Chùa Hoằng Pháp


Khóa 59

Danh mục - Khóa 59Tặng

Thống kê tổng quát

 • Website thành lập ngày:27/12/2006
  Trang Pháp âm ngày: 27/04/2009
 • Tổng số truy cập
    Tin tức : 37,978,494
    pháp âm : 58,705,873
 • Đang truy cập
    Tin tức : 25
    Nghe pháp : 35
 • Số người đang Online: 60

  Dữ liệu cập nhật từ ngày 27/04/2009