Khóa 58 | Chùa Hoằng Pháp


Khóa 58

Danh mục - Khóa 58Tặng

Thống kê tổng quát

 • Website thành lập ngày:27/12/2006
  Trang Pháp âm ngày: 27/04/2009
 • Tổng số truy cập
    Tin tức : 36,552,141
    pháp âm : 57,717,291
 • Đang truy cập
    Tin tức : 26
    Nghe pháp : 36
 • Số người đang Online: 62

  Dữ liệu cập nhật từ ngày 27/04/2009