Khóa 57 | Chùa Hoằng Pháp


Khóa 57

Danh mục - Khóa 57Tặng

Thống kê tổng quát

 • Website thành lập ngày:27/12/2006
  Trang Pháp âm ngày: 27/04/2009
 • Tổng số truy cập
    Tin tức : 37,976,313
    pháp âm : 58,704,447
 • Đang truy cập
    Tin tức : 31
    Nghe pháp : 50
 • Số người đang Online: 81

  Dữ liệu cập nhật từ ngày 27/04/2009